Logo
Despre noiProcesul de evaluareDetalii despre procesul de evaluareStandardul ocupational al meseriei de specialist poligraf

Image

 

 

Asociatia Romana Poligraf

 

 

 

Expertiza poligraf

 

Centrul de Evaluare şi Certificare din cadrul S.C. Euro Poligraf Center S.R.L. are ca scop principal promovarea in Romania a unui sistem european de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru ocupaţia de expert poligraf. Evaluarea se realizează pe baza Standardului Ocupaţional pentru profesia de expert poligraf , elaborat de firma noastră in cursul anului 2009.

Centrul de Evaluare şi Certificare din cadrul S.C. Euro Poligraf Center S.R.L. este autorizat de către Autoritatea Nationala pentru Calificari care indeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificări infiinţat in baza Legii nr. 132/1999 modificată şi completată prin Legea nr. 253/2003 ca obligativitate a ţării noastre in vederea aderării la Uniunea Europeană şi alinierii la Acquis-ul comunitar.

S.C. Euro Poligraf Center S.R.L este singurul laborator poligraf din Romania autorizat de către Asociaţia Romana Poligraf şi care a promovat şi dezvoltat, pe plan naţional, tehnica poligraf in sistemul privat.

Din dorinţa alinierii la standardele internaţionale, societatea noastră a elaborat Standardul Ocupaţional al profesiei de expert poligraf şi a considerat necesar crearea unui Centru de evaluare a competenţelor profesionale, oferind posibilitatea celor care practică acestă profesie să obţină un Certificat recunoscut naţional care le conferă dreptul de liberă practică al profesiei de expert poligraf, inscrisă in Clasificarea Ocupaţiilor din Romania cu codul 244513. Conform reglementărilor naţionale in vigoare, o dată cu elaborarea Standardului Ocupaţional, nu pot practica această profesie decat persoanele care deţin Certificat de Competenţe Profesionale eliberat de către Centrul nostru de Evaluare.

Centrul de Evaluare şi Certificare din cadrul S.C. Euro Poligraf Center S.R.L deţine personal calificat in ocupaţia de expert poligraf şi evaluatori de competențe certificați de către Autoritatea Nationala pentru Calificari, deţine resurse materiale şi condiţii de muncă adecvate evaluării competenţelor specifice standardului ocupaţional, un sistem pentru inregistrarea datelor rezultate din procesul de evaluare şi un sistem intern de asigurare a calităţii procesului de evaluare.

continuare -->