Logo
Despre noiProcesul de evaluareDetalii despre procesul de evaluareStandardul ocupational al meseriei de specialist poligraf

Image

 

 

 

 

 

Expertiza poligraf

 

Evaluatorii care-şi desfăşoară activitatea in cadrul Centrului de evaluare sunt experti in domeniul tehnicii poligraf care au experienţă in formarea profesională la locul de muncă in acest domeniu. Ei au ca responsabilităţi principale următoarele:

  • clarifică pentru candidat conţinutul standardului ocupaţional şi etapele procesului de evaluare

  • asistă candidatul in efectuarea autoevaluării şi in identificarea competenţelor pentru care poate să intre in procesul de evaluare

  • colaborează cu candidatul şi il implică pe acesta in planificarea evaluării

  • intocmeşte dosarul de evaluare

  • efectuează evaluarea, ceea ce nseamnă că judecă dovezile de competenţă produse de candidat in raport cu cerinţele standardului ocupaţional

  • identifică necesarul suplimentar de pregătire de care are nevoie candidatul atunci cand decizia este “ incă nu competent”

  • inregistrează şi raportează rezultatele evaluării.