Logo
Despre noiProcesul de evaluareDetalii despre procesul de evaluareStandardul ocupational al meseriei de specialist poligraf

Image

Quote

 

 

 

 

 

 A.R.P.

testari poligraf


Evaluarea Competenţelor Profesionale

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţele şi deprinderile in situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat in standardul ocupaţional. Ea reprezintă imbinarea şi utilizarea armonioasă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor in vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă.

A fi competent nseamnă:

  • a aplica cunoştinţele de specialitate

  • a folosi deprinderi specifice
  • a analiza şi a lua decizii
  • a folosi creativitatea
  • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe
  • a comunica eficient
  • adaptabilitate la mediul de muncă specific
  • a face faţă situaţiilor neprevăzute.

Evaluarea competenţelor profesionale este procesul de colectare a informaţiilor necesare pentru stabilirea competenţei şi judecarea lor in raport cu cerinţele standardului ocupaţional.

Caracteristicile evaluării bazate pe standarde ocupaţionale:

  • raportarea la standarde ocupaţionale

  • rezultatul evaluării:competent/incă nu competent
  • evaluarea in timp şi spaţiu
  • consultarea intre evaluator şi candidat (inainte, in timpul şi după evaluare)
  • independenţa faţă de procesul de pregătire profesională.

Certificatele de competenţă emise specifică unităţile de competenţă şi standardul ocupaţional din care fac parte in acest mod ele răspund cerinţelor europene de transparenţă in ceea ce priveşte calificarea profesională.

Avantajele aplicării sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale bazat pe standarde ocupaţionale:

  • acordarea certificatului de competenţă se bazează pe evaluarea a ceea ce o persoană este capabilă să facă in condiţii reale de muncă;

  • evaluarea bazată pe standarde ocupaţionale ajută la creştearea increderii in sine şi a capacităţii de autoevaluare;

continuare -->